Search
Close this search box.

Schoolgids/Schoolplan en MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de leiding van de school en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De MR denkt hierbij mee over de ontwikkeling van de school en houdt zich bezig met inhoudelijke onderwerpen die binnen de school spelen (schoolbeleid).  

De MR van Springbok International bestaat uit een personeelsgeleding van beide locaties en een oudergeleding en is gericht op het onderwijsgedeelte van de school.  

Ieder jaar bespreken we o.a. de volgende onderwerpen: 

  • Taakbeleid 
  • Schoolplan 
  • Schoolgids 
  • Begroting 
  • Invulling cao 
  • Nascholing 
  • Formatie

 

Lijkt het u leuk om actiever betrokken te zijn bij de school van uw kind(eren) en wilt u graag over deze punten meedenken? Meld u dan aan voor de MR bij: obs@despringbok.nl

Ouderbijdrage

Springbok International vraagt om een eenmalige (vrijwillige) bijdrage voor activiteiten buiten de reguliere lesactiviteiten om, zoals feesten die op school georganiseerd worden, schoolreisjes en voor de grote sportdag. De ouderbijdrage is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad (MR) en is vastgesteld op 50 euro per leerling. U ontvangt hier een factuur voor. Voor leerlingen die later in het schooljaar starten wordt er een factuur naar rato gemaakt voor het aantal maanden dat zij onderwijs volgen.