Search
Close this search box.

NT2 - onderwijs

Het aanleren van Nederlands als tweede taal.

Nederlands als tweede taal

Op Springbok International hebben we kinderen van bijna 50 verschillende nationaliteiten. Voor de meeste kinderen is Nederlands niet de moedertaal. Daarom is Springbok International gespecialiseerd in het aanleren van Nederlands als tweede taal, ook wel NT2 genoemd.

De leerkrachten op Springbok International volgen jaarlijkse trainingen in het geven van NT2-onderwijs. Dit betekent dat er in alle groepen extra veel aandacht is voor de basis van de Nederlandse taal.

Nieuwkomersgroepen

Voor leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn, zijn er de nieuwkomersgroepen (ook wel NI-groepen genoemd). In deze groepen heeft het aanleren van de taal de prioriteit. Leerlingen zitten +- 40 tot 60 weken in een nieuwkomersgroep, voor elke leerling wordt er gekeken naar zijn groei en ontwikkeling en bepaald wanneer de leerling indien mogelijk uitstroomt naar een reguliere groep binnen de school.

NISBO-groep

Springbok International heeft ook een NISBO-groep. Deze Nieuwkomers-SBO (Speciaal Basisonderwijs)-groep is bedoeld voor leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal moeten leren. Daarnaast hebben de leerlingen ook extra ondersteuningsbehoeftes. Extra ondersteuning is bijvoorbeeld nodig als een kind moeite heeft zich te concentreren, meer tijd nodig heeft om bepaalde vaardigheden aan te leren of meer herhaling nodig heeft. Het onderwijsaanbod wordt heel specifiek gericht op het niveau, leertempo en de ondersteuningsbehoeftes van de leerling. De NISBO is een groep van maximaal 16  leerlingen.

Een plaatsing in deze groep is tijdelijk voor maximaal 2 jaar. In de NISBO-groep worden de ondersteuningsbehoeftes van de leerling in kaart gebracht en wordt de leerling geholpen bij het vinden van een passende plek.

'Wij staan voor groei en ontwikkeling, voor iedere leerling'