Search
Close this search box.

IB PYP

Springbok International is een IB World school. Het International Baccalaureate (IB) Primary Years Programme (PYP) is een onderwijsprogramma voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Het is ontwikkeld door het International Baccalaureate en heeft als doel om jonge leerlingen voor te bereiden op een steeds veranderende wereld.

IB Worldschool

Wat is het IB PYP programma?

Binnen het IB PYP programma wordt leren gezien als een proces waarin “de leerling zelf betekenis geeft aan de leerstof”. Hiermee wordt bedoeld dat het programma leerlingen helpt om hun intellectuele, sociale, emotionele en fysieke vaardigheden te ontwikkelen. 

Een IB – school kijkt naar de ontwikkeling van het hele kind en naar wat voor mensen de wereld nodig heeft. Daarom streven IB scholen ernaar om zorgzame en goed geïnformeerde jonge mensen op te leiden die willen en kunnen bijdragen aan een betere en meer vreedzame wereld door culturele verschillen te overbruggen door begrip en respect. \

Unit of inquiry

Binnen het IB-onderwijs willen we dat leerlingen de wereld leren onderzoeken en begrijpen. Het IB PYP programma is daarom opgebouwd rondom zes units. Deze units geven de context om alles wat ons mensen bezighoudt te begrijpen. De zes units zijn:

  • Wie wij zijn
  • Op welke plaats en tijd wij zijn
  • Hoe de wereld in elkaar zit
  • Hoe wij onszelf organiseren
  • Het samen delen van de planeet
  • Hoe wij onszelf uitdrukken

 

Binnen deze units wordt aandacht besteed aan wereldoriëntatie maar ook aan de vakken zoals taal, rekenen en begrijpend lezen. Door deze benadering wordt het leren betekenisvol en samenhangend.

'De wereld onderzoeken en begrijpen, dat is wat we leren.'

Leerlingprofielen

Het leerlingprofiel wordt gebruikt om leerlingen zich te laten ontwikkelen tot echte wereldburgers die met elkaar verbonden zijn en samen verantwoordelijk zijn voor onze planeet. Het leerlingprofiel gebruikt 10 eigenschappen die de leerlingen helpen zich tot wereldburgers te ontwikkelen, en die hen ondersteunen om actie te ondernemen voor positieve verandering. 

Denken in concepten

Concepten zijn grotere ideeën die tijdloos, universeel en abstract zijn. Als je vanuit concepten leert, dan leer je breder over één onderwerp. Een voorbeeld hiervan is het leren over het concept ‘conflicten’ in plaats van alleen over (het onderwerp) de Tweede Wereldoorlog. Het concept ‘conflict’ (ruzie) kent ieder kind en is toepasbaar in verschillende situaties. Hierdoor is het kind meer betrokken bij het onderwijs en gemotiveerder om te leren!

Onderzoekend leren

Onderzoekend leren is een manier van lesgeven die kinderen motiveert en stimuleert om na te denken over wat en hoe ze leren. Door de jaren heen krijgen de kinderen steeds meer vaardigheden om informatie op te zoeken en te vinden. Hierdoor gaan ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leren. 

Vaardigheden

Wij geloven dat vaardigheden essentieel zijn om tot leren te komen. De vaardigheden zijn onderverdeeld in 5 verschillende categorieën: denkvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, communicatievaardigheden, sociale vaardigheden en zelfmanagement vaardigheden. Tijdens elke unit komen een aantal vaardigheden aan bod.

Ondernemen van actie

Alles wat je leert wil je kunnen gebruiken in het leven. Door middel van het ondernemen van actie kunnen leerlingen laten zien dat zij datgene wat zij leren kunnen toepassen. Acties kunnen klein of groot zijn, voor de korte termijn of voor de lange termijn, individueel of met een groep, thuis of op school. Zo zijn er op initiatief van onze leerlingen en leerkrachten statiegeldflessen ingezameld om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.