Search
Close this search box.

Algemene informatie

Wij zijn Springbok International: een openbare basisschool met een internationaal karakter in Transvaal, Den Haag. Onze school bestaat uit twee locaties: de Pretoriusstraat en de Wolmaransstraat. Springbok International is onderdeel van De Haagse Scholen en sinds 2022 een geautoriseerde IB World School (IB-PYP).

Door samen te werken en samen te leren met leerlingen van bijna 60 verschillende nationaliteiten ervaren de leerlingen wat er nodig is om een wereldburger te kunnen zijn.

Zoals het International Baccalaureate Primary Years Program (IB-PYP) formuleert heeft het onderwijs op Springbok International tot doel: “kinderen bij te staan in hun ontwikkeling tot onderzoekende, goed geïnformeerde en zorgzame jonge mensen, zodat zij zich inzetten om de wereld te verbeteren en vreedzamer te maken door culturele verschillen te overbruggen met begrip en respect. We moedigen de leerlingen aan zich actief in te zetten, medelevend te zijn en hun leven lang door te leren”.

Naast het leren willen wij leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling van verschillende vaardigheden en leerlingkenmerken om een goede overstap te kunnen maken naar het vervolgonderwijs en streven wij ernaar leerlingen te stimuleren om hun leven lang door te leren.

Onze missie

Als IB-World School streven we ernaar om nieuwsgierige wereldburgers te zijn, die samen bijdragen aan een inclusieve en veilige wereld.

 We vatten dit samen in 3 kernthema’s; nieuwsgierig en  samen, inclusief en veilig en wereldburgers.

 

  1. Nieuwsgierig en samen

We leren van en met elkaar en we moedigen elkaar aan om vragen te stellen.

 

Wat zie je in onze school;

  • Eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten.
  • Actieve werkvormen die het samenwerken bevorderen.
  • Een leerklimaat waarin een onderzoekende houding wordt gestimuleerd.

 

Wat hoor je in onze school;

  • “Ik kan dit al goed, wil jij dit ook leren?”
  • “Ik kan dit nog niet, wil jij mij helpen?”
  • Dat we elkaar op onderzoekende manier bevragen.

 

  1. Inclusief en veilig

We voelen ons geaccepteerd en gerespecteerd en we zorgen voor een klimaat waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.

 

Wat zie je in onze school;

Dat iedereen een waarderende en respectvolle houding heeft ten aanzien van elkaar.

Dat verschillende talenten gestimuleerd worden.

Dat we zorgdragen voor elkaar.

 

Wat hoor je in onze school;

“Wil jij meedoen met ons?”

“Ik vind iets anders, maar ik luister ook naar jou.”

“Je mag zijn wie je bent.”

 

  1. Wereldburgers

We zoeken verbinding met de gemeenschap, leren over verschillende perspectieven en dragen zorg voor onze omgeving.

 

Wat zie je in onze school;

Dat er aandacht is voor andere culturen en talen in de school.

Dat we middels transdisciplinaire units leren over de wereld.

Betrokkenheid bij de wereld door het nemen van acties die bijdragen aan verandering.

 

Wat hoor je in onze school;

“Ik kan iets veranderen met wat ik geleerd heb.”

“Ik begrijp dat…….”

Je hoort leerlingen in verschillende talen met elkaar communiceren.

'De wereld onderzoeken en begrijpen, dat is wat we leren.'

Schooltijden

Springbok International hanteert het vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat leerlingen elke dag even lang op school zijn.

Schooltijden:
Maandag
8.30 – 15.00
Dinsdag
8.30 – 15.00
Woensdag
8.30 – 15.00
Donderdag
8.30 – 15.00
Vrijdag
8.30 – 15.00

Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open. Voor bepaalde groepen zoals de nieuwkomersgroepen eindigt de schooldag om 14.00 uur.

Continurooster

Springbok International hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven. Zij eten en drinken met hun eigen juf of meester. Daarna spelen de leerlingen een half uur buiten onder professionele begeleiding.

LKP

Bij Springbok International worden LKP lessen aangeboden. LKP staat voor Leerkansenprofiel. Leerlingen krijgen één uur per dag les van een andere docent dan de eigen juf of meester. Deze lessen worden gedeeltelijk gesubsidieerd door de overheid en richten zich op verschillende thema’s zoals techniek, spel en verkeer.

Tussendoortje en lunch

In de ochtend is er tijd voor een tussendoortje, denk hierbij aan een bakje groente of een stuk fruit. Tussen de middag wordt er gezamenlijk geluncht. Hiervoor moeten de leerlingen hun eigen lunch meenemen. We stimuleren een gezonde lunch. De hele dag kunnen de leerlingen water drinken.