Search
Close this search box.

Passend onderwijs

Wij bieden altijd zo veel mogelijk ondersteuning.

Ondersteuningsplan

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP staat welke extra ondersteuning wij als school kunnen bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Ook staat hierin beschreven hoe dit wordt georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen:

  • Basisondersteuning van de school. 
  • Extra ondersteuning die we als school bieden  

De extra ondersteuning bieden we in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in
Haaglanden. 

Lees voor meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio het SOP via onderstaande button. Of bezoek de website van SPPOH.

Richtlijnen organisatie overstap po-vo