Passend onderwijs

Wij bieden altijd zo veel mogelijk ondersteuning.

Ondersteuningsplan

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP staat welke extra ondersteuning wij als school kunnen bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Ook staat hierin beschreven hoe dit wordt georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen:

  • Basisondersteuning van de school. 
  • Extra ondersteuning die we als school bieden  

De extra ondersteuning bieden we in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in
Haaglanden. 

Lees voor meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio het SOP via onderstaande button. Of bezoek de website van SPPOH.

NISBO-groep

Springbok International heeft ook een NISBO-groep. Deze Nieuwkomers-SBO (Speciaal Basisonderwijs)-groep is bedoeld voor leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal moeten leren. Daarnaast hebben de leerlingen ook extra ondersteuningsbehoeftes. Extra ondersteuning is bijvoorbeeld nodig als een kind moeite heeft zich te concentreren, meer tijd nodig heeft om bepaalde vaardigheden aan te leren of meer herhaling nodig heeft. Het onderwijsaanbod wordt heel specifiek gericht op het niveau, leertempo en de ondersteuningsbehoeftes van de leerling. De NISBO is een groep van maximaal 16  leerlingen.

Een plaatsing in deze groep is tijdelijk voor maximaal 2 jaar. In de NISBO-groep worden de ondersteuningsbehoeftes van de leerling in kaart gebracht en wordt de leerling geholpen bij het vinden van een passende plek.